Διαδραστικός πίνακας απασχόλησης / busy board

Σχεδιασμός και κατασκευή ενός  " busy board "

Ο διαδραστικός πίνακας απασχόλησης, γνωστός και ως busy board, είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για να προάγει την ανάπτυξη των παιδιών μέσω διασκεδαστικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για έναν πίνακα που απαρτίζεται από αισθητηριακά, κινητικά και οπτικά αντικείμενα, όπως κουμπιά, κλειδαριές, ροδέλες, καθρέφτες και άλλα, με τα οποία οι μικροί μαθητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν. Το busy board έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει στα παιδιά ένα ασφαλές και δημιουργικό μέσο, όπου μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η χειρονομία, η κινητική ανάπτυξη, η λεπτή κινητικότητα και η προσοχή. Κάθε αντικείμενο που περιέχεται στον πίνακα έχει μια μοναδική δραστηριότητα ή λειτουργία που τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν. Οι διαφορετικές δραστηριότητες της κατασκευής προάγουν την αναγνώριση των αντικειμένων, την ανάπτυξη των αισθήσεων (όπως η όραση και η αφή), την εξάσκηση των μυών των χεριών και των δακτύλων και την προαγωγή της λεπτής κινητικότητας και της συγκέντρωσης. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, ενθαρρύνει τις νευρολογικές και κοινωνικές δεξιότητες, ενώ παράλληλα ενισχύει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Σχεδιάσαμε τον πίνακα ώστε να υπάρχει μια ποικιλία διαφορετικών αντικειμένων και μηχανισμών. Προσπαθήσαμε να επιλέξουμε αντικείμενα με διάφορες υφές, χρώματα και ήχους για να προσφέρουμε ποικιλία και την αίσθηση της ανακάλυψης. Κάθε πίνακας - busy board είναι χειροποίητος από κόντρα πλακέ υψηλής ποιότητας, με απολύτως ασφαλή και μη τοξικά υλικά και βαμμένος με πιστοποιημένα χρώματα νερού που είναι ενδεδειγμένα για παιδιά.